Loading...
 

Новини

Новини

——————————————————————————————————————————
27 травня 2021р.

Фінансова звітність ТОВ Кищенці за 2020 рік !


( Stand_alone_Kischenzi_2020_UKR.pdf)
( Звіт незалежного аудитора ТОВ Кищенці 2020 Consol.pdf)
——————————————————————————————————————————
29 травня 2020р.

Фінансова звітність ТОВ Кищенці за 2019 рік !


( UKR_Kischentzi_Consolidated Financial Statements 2019 signed.pdf)
( UKR_Stand-alone Kischenzi 2019 signed.pdf)
( Звіт про управління Групи Кищенці.pdf)
( Звіт про управління ТОВ Кищенці.pdf)

——————————————————————————————————————————
17 березня 2020р.

ОГОЛОШЕННЯ!

З метою запобігання поширення короновірусної інфекції (COVID-19), відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року про введення карантину в Україні та на виконання Наказу директора ТОВ «КИЩЕНЦІ» № 15 від 17.03.2020 року ТОВ «КИЩЕНЦІ» тимчасово в період з 17.03.2020 року по 03.04.2020 року припиняє особистий прийом громадян адміністрацією ТОВ «КИЩЕНЦІ» за наступними адресами:
- 20142, вул. Центральна, 50, с. Добра, Маньківського району, Черкаської області;
- 20121, вул. Генерала Андрія Дрофи, 2, с. Кищенці, Маньківського району, Черкаської області.
Всі звернення та консультації будуть проводитись дистанційно за допомогою наступних каналів зв’язку:
1. Телефон: 0 (800) 301-215 (безкоштовна гаряча лінія для звернень громадян (пайовиків);
2. office at kischenzi.com (офіційна електронна адреса);
3. Viber/ WhatsApp: + 38 067 230 12 15 (Висоцька Алла Володимирівна).
Адміністрація ТОВ «КИЩЕНЦІ»
——————————————————————————————————————————
29 січня 2020р.
Оголошення про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
У відповідності до: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 — XIV від 16.07.1999р.; Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 — VII від 21.12.2017р., Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, затвердженого Протоколом Загальних зборів ТОВ КИЩЕНЦІ» №1 від 08.01.2020 р., Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЩЕНЦІ» (надалі — «Підприємство») оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Реквізити Підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЩЕНЦІ»
Місцезнаходження: 20121, Черкаська обл., Маньківський р-н., с. Кищенці, вул. Генерала Андрія Дрофи, 2. Тел.: +380474874263. Адреса електронної пошти: office at kischenzi.com.

Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: до 05 лютого 2020 року, 16 год. 00 хв. Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій: 05 лютого 2020 року, 16 год. 05 хв.

Відомості про предмет та обсяг послуг: Обов’язковий аудит фінансової звітності Підприємства, яке є підприємством суспільного інтересу, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Кінцевий термін випуску аудиторського звіту: 20.04.2020 року

Принципи відбору аудиторської компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства:
– забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
– відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
– вартість аудиторських послуг.
Місцезнаходження Аудиторського комітету : Черкаська обл., с. Добра, вул. Центральна, 50, Тел.: 096 7706636, Адреса електронної пошти: oleksandr.derypapa at kischenzi.com; Голова аудиторського комітету: Вівтенко Неля Василівна.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:
1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг
4) мають досвід аудиту сільськогосподарських підприємств не менше 5 років;
5) є членами єдиної міжнародної мережі аудиторських фірм
Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу або не відповідають вимогам, зазначеним вище. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Анкета, в якій зазначено:
– назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
– коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
– організаційна структура аудиторської фірми, яка містить перелік засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарів, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
– інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності).
– інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).
– опис спеціалізації аудиторської фірми: відповідний досвід, опис аналогічних проектів.
2. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) з інформацією про виконання аудиторською фірмою – резидентами України, аналогічних договорів на виконання аудиту річної фінансової звітності за МСФЗ сільськогосподарських підприємств укладених у 2015 – 2020 роках, з підтверджуючими документами (копією першої сторінки, сторінок із предметом договору, та останньої сторінки договору з підписами сторін). Інформація може надаватися про договір, який виконується.
3. Довідка у довільній формі про наявну фінансову спроможність учасника, а саме про наявність сукупного доходу учасника за період 01.01.2016 – 31.09.2019р. не менш як 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).
У якості документального підтвердження надаються копії оформлених згідно встановленим нормативним актам звітних документів: "Баланс" (форма № 1), "Звіт про фінансові результати" (форма № 2), "Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) - за 2016, 2017, 2018 та 9 місяців 2019 року. У разі, якщо Учасник є суб’єктом малого підприємництва, для підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник надає Фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м) або спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма №2-мс) – за 2016, 2017, 2018 роки та 9 місяців 2019 року.
4. Наявність договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 15 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.
У якості документального підтвердження надається копія такого договору або копія страхового сертифікату, виданого страховиком на підставі цього договору.
5. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що учасник входить (є членом) єдиної міжнародної мережі аудиторських фірм. До довідки додається копія документу про належність (членство) Учасника до такої мережі.
6. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що єдина міжнародна мережа аудиторських фірм, до якої належить Учасник, є членом Форуму Фірм (Forum of Firms). На підтвердження цієї інформації до довідки додається копія відповідної веб-сторінки з сайту ifac.org або витяг з нього.
7. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що єдина міжнародна мережа аудиторських фірм, до якої належить (є членом) учасник, входить до перших дванадцяти міжнародних мереж аудиторських фірм, розташованих за сумою доходу, отриманого в цілому світі в 2019 році за версією видання Аccountancy Аge https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2018/
8. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
9. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
11. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності з урахуванням істотних умов Договору
12. Комерційна пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у довільній формі.

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: 20142, Черкаська обл. Маньківський р-н., с. Добра, вул. Центральна, 50. Тел. 04748 74263, а електронну версію – надіслати на електронну пошту: office at kischenzi.com (з поміткою «Конкурс аудит»).
Контактна особа: Дерипапа Олександр Володимирович.
Рішення про вибір аудитора буде оголошено до 07 лютого 2020 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

——————————————————————————————————————————
20 січня 2020р.
У відповідності до: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 — XIV від 16.07.1999р.; Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 — VII від 21.12.2017р., Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, затвердженого Протоколом Загальних зборів ТОВ КИЩЕНЦІ» №1 від 08.01.2020 р., Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЩЕНЦІ» (надалі — «Підприємство») оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Реквізити Підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЩЕНЦІ»
Місцезнаходження: 20121, Черкаська обл., Маньківський р-н., с. Кищенці, вул. Генерала Андрія Дрофи, 2. Тел.: +380474874263. Адреса електронної пошти: office at kischenzi.com.

Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами: до 28 січня 2020 року, 16 год. 00 хв. Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій: 31 січня 2020 року, 16 год. 05 хв.

Відомості про предмет та обсяг послуг: Обов’язковий аудит фінансової звітності Підприємства, яке є підприємством суспільного інтересу, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Кінцевий термін випуску аудиторського звіту: 20.04.2020 року

Принципи відбору аудиторської компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства:
– забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
– відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
– вартість аудиторських послуг.
Місцезнаходження Аудиторського комітету : Черкаська обл., с. Добра, вул. Центральна, 50, Тел.: 096 7706636, Адреса електронної пошти: oleksandr.derypapa at kischenzi.com; Голова аудиторського комітету: Вівтенко Неля Василівна.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:
1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг
4) мають досвід аудиту сільськогосподарських підприємств не менше 5 років;
5) є членами єдиної міжнародної мережі аудиторських фірм
Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу або не відповідають вимогам, зазначеним вище. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Анкета, в якій зазначено:
– назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
– коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
– організаційна структура аудиторської фірми, яка містить перелік засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарів, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
– інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати має не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності).
– інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів «Суб’єкта аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»).
– опис спеціалізації аудиторської фірми: відповідний досвід, опис аналогічних проектів.
2. Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) з інформацією про виконання аудиторською фірмою – резидентами України, аналогічних договорів на виконання аудиту річної фінансової звітності за МСФЗ сільськогосподарських підприємств укладених у 2015 – 2020 роках, з підтверджуючими документами (копією першої сторінки, сторінок із предметом договору, та останньої сторінки договору з підписами сторін). Інформація може надаватися про договір, який виконується.
3. Довідка у довільній формі про наявну фінансову спроможність учасника, а саме про наявність сукупного доходу учасника за період 01.01.2016 – 31.09.2019р. не менш як 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).
У якості документального підтвердження надаються копії оформлених згідно встановленим нормативним актам звітних документів: "Баланс" (форма № 1), "Звіт про фінансові результати" (форма № 2), "Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) - за 2016, 2017, 2018 та 9 місяців 2019 року. У разі, якщо Учасник є суб’єктом малого підприємництва, для підтвердження наявності фінансової спроможності, учасник надає Фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м) або спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма №2-мс) – за 2016, 2017, 2018 роки та 9 місяців 2019 року.
4. Наявність договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням професійної діяльності на суму не менш як 15 млн. гривень). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання аудиторських послуг.
У якості документального підтвердження надається копія такого договору або копія страхового сертифікату, виданого страховиком на підставі цього договору.
5. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що учасник входить (є членом) єдиної міжнародної мережі аудиторських фірм. До довідки додається копія документу про належність (членство) Учасника до такої мережі.
6. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що єдина міжнародна мережа аудиторських фірм, до якої належить Учасник, є членом Форуму Фірм (Forum of Firms). На підтвердження цієї інформації до довідки додається копія відповідної веб-сторінки з сайту ifac.org або витяг з нього.
7. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), про те, що єдина міжнародна мережа аудиторських фірм, до якої належить (є членом) учасник, входить до перших дванадцяти міжнародних мереж аудиторських фірм, розташованих за сумою доходу, отриманого в цілому світі в 2019 році за версією видання Аccountancy Аge https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2018/
8. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;
9. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Документи, які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
11. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності з урахуванням істотних умов Договору
12. Комерційна пропозиція про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у довільній формі.

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: 20142, Черкаська обл. Маньківський р-н., с. Добра, вул. Центральна, 50. Тел. 04748 74263, а електронну версію – надіслати на електронну пошту: office at kischenzi.com (з поміткою «Конкурс аудит»).
Контактна особа: Дерипапа Олександр Володимирович.
Рішення про вибір аудитора буде оголошено 07 лютого 2020 року. Усі компанії, які надали свої пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов розглядатись не будуть.

——————————————————————————————————————————
17 січня 2018р.
Сфера АПК активно развивается, привлекая лучшие кадры и внедряя современные IТ-решения, и все это благодаря трудолюбивым людям, которые меняют его к лучшему каждый день. Свой весомый вклад внесли и иностранцы.
Идеальное украинское село. Корнелис Хузинха.
(Полная статья/entire news story)
——————————————————————————————————————————
31 грудня 2017р.
Вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Генеральний директор ТОВ Кищенці.
 
——————————————————————————————————————————
28 грудня 2017р.
Новорічні подарунки для шкіл від ТОВ Кищенці.
  
——————————————————————————————————————————
07 грудня 2017р.
ООО «Кищенцы» (мощности молочного направления расположены в с. Добра Маньковского района Черкасской области) увеличит поголовье с 1,2 до 3,5 тысяч в течение 2-3 лет.
(Полная статья/entire news story)
——————————————————————————————————————————
19 жовтня 2017р.
Господарники ТОВ Кищенці. Осінньо-польові роботи.
  
——————————————————————————————————————————
24 серпня 2017р.
Вітання з Днем Незалежності (2017 рік).
 
——————————————————————————————————————————
05 липня 2017р.
Господарники ТОВ Кищенці. Працюємо на результат.
 
——————————————————————————————————————————
29 травня 2017р.
Господарники ТОВ Кищенці.
(Відео/video story)
——————————————————————————————————————————
19 січня 2017р.
Голландські секрети української ферми: віртуальний тур по фермі Кейса Хузінхи
  
——————————————————————————————————————————
31 грудня 2016р.
Новорічне вітання від ТОВ Кищенці (2016 рік)
(Відео/video story)
——————————————————————————————————————————
16 листопада 2016р.

газета "Черкаський Край"

Cherkaskiy Kray 16.11.16
(Читати статтю повністю на сайті "Черкаський Край")
——————————————————————————————————————————

24 грудня 2015р.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Європейський Союз і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) почали в Україні програму підтримки малих і середніх сільськогосподарських виробників, яка реалізується в країнах, що вступили до глибокої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. «Останній проект у рамках цієї спільної програми ЄС-ЄБРР і перший проект цього типу в Україні передбачає надання кредиту на 5 млн дол. підприємству «ТОВ Кищенці» - приватному диверсифікованому виробнику сільськогосподарської продукції.

Програма допомоги спрямована на підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (МСП), покращення їх доступу до фінансування, відкриття нових можливостей для торгівлі, забезпечення дотримання нових стандартів харчової безпеки і якості, а також технічних стандартів і вимог до охорони навколишнього середовища.
(read entire news story on the EBRD site in english.)
——————————————————————————————————————————
17 квітня 2015р.
Спортивні змагання с. Кищенці.
(Відео/video story)
——————————————————————————————————————————
11 серпня 2014р.
Телевізитка ТОВ Кищенці. Вирощування суниці.